Vi gleder oss og er fylt av takk – og ber om at tallet bare skal vokse. Som menighet skal vi ikke primært være opptatt av å analysere det Gud gjør blant oss og gjennom oss. Men fordi vi er en menighet som ønsker å være i pakt med Guds ord slik det er gitt oss i Bibelen, kommer det en tid for teologisk refleksjon. (Jeg nøler med å bruke disse ordene fordi der er så mye som kalles teologi i dag som er mer en bortforklaring av det Bibelen sier, enn en refleksjon av det. God teologi er fylt av lengsel etter å se alt det Gud har lagt ferdig for sin menighet og å trenge dypere inn i Ordets sannheter).

To av menighetens gode venner har gitt oss og alle våkne kristne en gave når det gjelder teologisk refleksjon i forbindelse med helbredelse. Mark Stibbe og Marc Dupont har gått sammen og skrevet en vektig bok, Healing Today: When the Blind See and the Lame Walk (Authentic 2006). For sikkerhets skyld har de sikret seg et forord med en sterk anbefaling av boken av Bill Johnson som mange av oss kjenner som pastor i Bethel-menigheten i Redding i California.

Der finnes mange bøker om helbredelse, mange gode bøker for den saks skyld. Healing Today har noe av sin styrke ved at begge forfatterne kombinerer teologisk innsikt og praktisk erfaring. Mange av kapitlene i denne boken er vel verd et studium. Men der er spesielt ett kapittel som jeg skulle ønske jeg kunne gjøre til obligatorisk lesning for alle som er involvert i ledelse i menigheten. Det er også det viktigste kapitlet for alle som har vanskeligheter med en del av det som sies og er sagt om helbredelse, også i våre sammenhenger.

Så om du ikke leser mer enn litt av denne boken, er Chapter 4. Models of Healing Prayerpensum. Det er ikke bare en gjennomgang av historiske modeller og John Wimbers modell som flere av oss lærte av Vineyard-bevegelsen. Men det er når Stibbe kommer til de to modellene han ser som mest aktuelle for oss, at vi er midt inne kjernen. Han skriver om Gudsrike-modellen og tros-modellen. Han trenger inn i teologien (ikke la deg skremme – det betyr hva Guds ord har å si om en sak) og enda viktigere: gir oss en etter min mening meget vel utført bedømmelse av dem – sterke sider og svake sider. Jeg vil ikke her gi dere konklusjonene hans. Dere må følge tankene frem til konklusjonene for å ha utbytte av dem.

Er nå dette nødvendig? Ja, jeg mener det. For vi har som menighet ansvar for hvordan vi forkynner og veileder mennesker. Vi trenger å være i pakt med Guds ord både i forkynnelse og praksis. Etter min mening har Mark og Marc gitt oss et ypperlig grunnlag for videre samtale.