Vi i Oasan har opplevd mange små helbredelser de siste måntene. Her er noen:

Súsanna ble bett for på ett ungdomsmøte. Hun hadde hodepine. Hodepinen
forsvant momentant.

Rani á Borg ble bett for på en cellegruppekveld. Han har hatt en hoftefeil
fra fødselen av. Pinen forsvant.

Páll Olsen har fått en masse kunnskapsord til mange mennesker de seneste
måntene. Mange er blitt helbredet fra mindre skader. Ett av kunnskapsordene
var til Levi Nybo, som har hatt en håndballskade, som forhindret han i å øve
lenge. Páll ba for han og han ble fullstendig frisk. Moren til Páll hadde
også en idrettsskade fra hun var tenåring. En stor bule nede ved foten. 2
dager etter at Páll hadde bedt for henne var bulen vekk! Halleluja!

Sharon Zachariassen ble bedt for på ett ungdomsmøte. Hun fortalte at hun får
hodepine hver gang hun er på ungdomsmøte. Hun ble bedt for og hodepinen
forsvant.

Litzie Lamhauge ble bedt for på en gudstjeneste. Hun hadde vondt i foten.
Hun trodde kanskje at hun var bedre. Men så på ett bønnemøte noen dager
etterpå, fikk Trygvi Dam ett kunnskapsord. Han spurte Litzie om hun stadig
hadde vondt i foten. Det hadde hun. Etter at Trygvi ba for henne var hun
fullstendig frisk.

På ett ungdomsmøte ba Trygvi flere ganger for Tórur Olsen som hadde vondt i
ryggen. Til sist forsvant pinen.

Bjarni Steintún ba for Jón á Borg gjennom msn. Han hadde vondt i halsen. Han
ble fullstendig frisk.

Ungdomsgruppa hadde møte i Skopun for ett halvt år siden. Der ble det bett
for en mann som hadde svær smerte i ryggen. Han sa, han merket en varme
gjennom kroppen.. Noen uker etterpå hadde ungdomsgruppa igjen møte i Skopun.
Da fortalte mannen at han hadde vært veldig syk i ryggen og hadde oppgitt
alt og legene kunne ingenting gjøre. Rett før det forrige møtet hadde han
lagt seg for å dø, men han fikk et ord fra Gud om at han skulle gå på dette
møtet. Han vitnet at han var blitt fullstendig helbredet! Takk Gud! Videre
fortalte han at hørselen hans var blitt mye bedre også! Fantastisk! Før var
han helt døv i ene øret!

Det finns mange flere mindre vitnesbyrd, men det har ikke vært mulig å samle
alle. Vi i Oasan er sultne etter mer av Gud og dette er ikke nokk. Vi vil ha
mer! Det har vært fantastisk med team fra Veien på besøk. Det gir oss veldig
mye. Takk :)