2009_uio.jpg

Det var en fest med stor glede. Den endte med at den nye lederen også ledet i forbønn for den store flokken unge mennesker som skal ut i misjon i mange land i verden. Men jeg skal ikke berette mer om det nå, annet enn at det gjorde et dypt inntrykk av en organisasjon som ikke har mistet visjonen – misjonsbefalingen.

Før jeg reiste fikk jeg et uttrykk og et bibelord jeg gjerne ville dele med Andreas. De årene jeg har kjent ham, er der en egenskap hos ham som jeg har et dypt ønske om at han alltid må bevare. Det er det den for lengst avdøde misjonær Asbjørn Aavik brukte som tittel på en av sine bøker: ”Hellig uro.” Visst kjente han den hellige hvilen og freden i Gud. Men sammen med det hadde han en gudgitt uro.

Illustrasjonen finner jeg i Guds profetiske tiltale til sin tjener i Jesaja 49,6 han sier: ”Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.” I en annen oversettelse begynner verset slik: ”Det er ikke nok ….”

Gud velsigne Åsne og Andreas til å hvile og glede seg midt i alt ansvaret – og beholde den hellige uroen som alltid strekker seg etter at evangeliet skal nå lenger ………..

Jan Huse har latt meg få bilder fra festen på Grimerud inkludert forbønnsbildet jeg har med her. Takk, Jan!