My_house_my_new_family.jpg

 

Han utfordrer meg på å drømme større og tenke større om det Han har gitt meg. Jeg vokser på mange måter, og Gud møter meg gang på gang samtidig som jeg får lære masse om Ham. Jeg hører stadig nye vitnesbyrd om mirakler som skjer her i miljøet, både indre og ytre helbredelser, økonomiske mirakler og andre mirakler... her er ingen grenser! Som noen av dere kanskje vet, har Gud sendt “glorycloud” som har dukket opp to ganger i møtesalen under tilbedelsen, og alle har blitt dekket av gullstøv. Liknende ting har skjedd på skolen her, og det har begynt å skje i flere hjem, noe Bill Johnson også pro­feterte. Det er en ny og spennende tid, og jeg føler meg heldig som får være her i denne tiden.

Jeg nyter livet her og er spent på fortsettelsen, for jeg vet at “the best is yet to come”! Jeg er spent på å se Gud ta meg enda dypere i intimitet med ham og i det Han har kalt meg til. Til slutt; takk for all forbønn, det betyr mye!

Ester Frantzen

Bildet: Dette er de jeg bor sammen med; ti fantastiske jenter!

My_house_my_new_family