I etterkant har flere spurt meg om Churchill virkelig sa dette, og mine foreløpige undersøkelser har ført meg til den konklusjon at det gjorde han nok ikke. Man skal aldri si aldri, det kan jo selvsagt hende at han sa det en gang, men det som er sant, er at John F. Kennedy sa noe lignende i sin innsettelsestale den 20. januar 1961. Den gangen så jo verden nokså annerledes ut enn den gjør nå, og mot slutten av en tale som i sin helhet handlet om internasjonale forhold, sa han: "And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country". (http://www.hpol.org/jfk/inaugural/)

Jeg synes uansett at dette er et godt spørsmål å stille seg, også i forhold til menigheten. Da jeg talte på Frekvens 24. februar, la jeg vekt på at vi er satt sammen som en kropp med ulike funksjoner. Vi trenger ikke å være medisinere for å forstå at våre kropper fungerer som en helhet, og at de ulike lemmene hver har sin funksjon. Vi opererer vanligvis ikke med løs-lemmer, og amputasjon utføres kun i ytterste nødsfall. Det jeg ønsket å vektlegge, og som jeg tipper at både Kennedy og Churchill ville ha vært enige i, er at vi alle kommer lenger dersom vi ser rundt oss og prøver å finne ut hvilke behov vi kan møte. Se i den forbindelse 1. Kor 12:14+17+26 og 1. Joh 3:16+18.

Med dette leverer jeg min uforbeholdne beklagelse for sitatfeil, samtidig som jeg gir John Fitzgerald Kennedy mine stående ovasjoner.