Og om det er noe manlærer av tv-serier som Friends, må det kanskje være at i en tid hvor samlivsbrudd blir mer og mer vanlig, står vennskap igjen som bærende relasjoner. Også i velstående vestlige land ser vi at en høy årlig inntekt er utilstrekkelig når mennesker søker lykke.

Jeff Fountain, som leder Ungdom i Oppdrag i Europa, skrev nylig i sitt ukentlige nyhetsbrev om Bruttonasjonalproduktets (BNP) begrensninger når det gjelder å måle innbyggernes lykke. Han siterer Dr Michael Schluter som har lansert begrepet Relasjonell Velvære (på engelsk Relational Well-Being, RWB) i et forsøk på å finne en bedre målestokk for hvorvidt et samfunn fungerer godt. Fountain omtaler rette relasjoner som den viktigste nøkkelen til lykke, og mener dette er hentet fra Bibelen. Han siterer videre den samme dr Schluter som ifølge Fountain understreker at selv før materien fantes, fantes relasjonene innbyrdes i treenigheten.

Fra sitt nåværende hjemland Nederland siterer Fountain den sekulære ukeavisen Elsevier som
i sin liste med 26 forslag til å forbedre livet i 2007 hadde med følgende:

- Gå til kirke – tro er utrolig sunt for deg

- Vis at du er lei deg

- Gjenopprett sabbatshvilen

- Vern om relasjoner

Fountain referer videre til Robert F. Kennedy som en gang skal ha forklart
universitetsstudenter hvorfor BNP ikke uten videre måler innbyggernes lykke:
”BNP (…) måler verken våre barns helse, kvaliteten på deres utdannelse eller gleden i leken
deres. Det måler ikke skjønnheten i vår poesi eller styrken i våre ekteskap. Den tar ikke
hensyn til intelligensen i vår offentlige debatt eller integriteten til våre offentlige tjenestemenn
og –kvinner. Det måler heller ikke vår visdom eller vår læring, heller ikke vårt vett eller vårt
mot, heller ikke vår barmhjertighet eller vår overgivelse til landet.  Det måler kort sagt alt
annet enn det som gjør livet verdt å leve, og det forteller oss alt om landet vårt bortsett fra det som gjør oss stolte over å være deler av det.