I dag var dette et av programmene som ikke gikk som vanlig etter streiken, men jeg ser ingen som helst grunn til å klage over det, for vi fikk noe mye, mye bedre. NRK serverte nemlig et nydelig program om pilotene Margaret og Sam Norman som siden 2003 har arbeidet for Mission Aviation Fellowship i Kongo. Jeg har i flere år hatt stor glede av å lese norske Margarets andakter i Vårt Land, andakter som vitner om et levende Gudsliv og en tjeneste som gjenspeiler noe av Jesu omsorg for både tid og evighet.

Margaret og hennes svenske ektemann får sjelden særlig mye tid til å prate med dem de betjener, enten det dreier seg om evangeliseringsteam eller transport av livsnødvendige medisiner, men når den dårlige standarden på landeveiene innebærer at det tar opptil en uke å kjøre den samme avstanden som det tar en time å fly, sier det seg selv at pilottjenesten har stor betydning.

Underveis i programmet hadde jeg sms-kontakt med vår venn Andreas Nordli som bekreftet mine antagelser om at Margaret ut fra måten hun snakket på trolig måtte ha UiO-bakgrunn. Blant annet leste hun fra Jesaja 58 om at den fasten Gud har behag i, handler om å sette undertrykte fri og å dele sitt brød med dem som sulter. Ut fra dette forklarte hun tanken om evangeliets to føtter, hvor forkynnelsen av Ordet er den ene, mens praktisk og sosial tjeneste overfor mennesker i ulike former for nød er den andre.

Nå angrer jeg på at jeg ikke tok programmet opp på video og håper det vil bli sendt i reprise. Hvilket Kristus-vitnesbyrd! Så ofte mister vi helheten av syne og bruker all vår oppmerksomhet på deler av det kallet Jesus har gitt oss. Margaret og Sam Norman får i sin tjeneste ikke mange anledninger til å holde prekener, men ved sin tjeneste peker de på den Gud som uselvisk ofret sin egen Sønn fordi han bryr seg om mennesker. Og som vi lærer av det dobbelte kjærlighetsbudet, går det ikke an å skille kjærligheten til Gud fra kjærligheten til medmennesker. Eller slik det står i 1. Joh 3:17 (NT 05): ”Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?” Dette er virkelig utfordrende og nesten skremmende ord, men gjennom ekteparet Normans vitnesbyrd ser vi at det er mulig å nærme seg Jesu kall.