Det er først og fremst Finn Jarle Sæle som uttaler seg. Han samarbeider tett med Jan Hanevold i Visjon Norge og har deltatt som programleder på fjernsynsprogrammene deres. I følge ham har callsenteret deres registrert 1.000 ”nyfrelste” som følge av sendingene. Svein Magne Pedersen at 2.100 mennesker er blitt kristne gjennom hans møter, 1.700 via Telekirken og 400 på de vanlige møtene.

Lørdags-VL følger opp med en ny kjempeoverskrift: ”Tror og tviler på tallene.” Som noen av dem som blir intervjuet sier: Der er ingen grunn til å tvile på tallene – hvis en gjør det fullstendig klart hva det er en teller! For Visjon Norges tv-program er det folk som ringer inn og sier de vil bli frelst. På Pedersens Telekirken er det de som taster null på telefonen etter forkynnelsen og innbydelse til frelse. På de andre møtene er det igjen de som gir til kjenne at de vil bli frelst.

Men ble de frelst, alle de som kom frem på evangelistens innbydelse eller ringte Visjon Norge eller trykket 0-tasten på telefonen? Ble de virkelig alle født på ny? Flyttet alle eller de fleste virkelig ”fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud”? Jeg har skrevet om dette før, og tillater meg gjenta noe av det jeg skrev for snart to år siden.

The follow-up gap
Allerede for flere tiår siden rettet forskere fra kirkevekstbevegelsen søkelyset mot det som de fleste kalte ”the follow-up gap”, avstanden mellom tallet på dem som tok imot en frelsesinnbydelse ved en eller annen kampanje, og de som, for å bruke uttrykket fra Apostlenes gjerninger, ble ”lagt til”, de som ble ansvarlige medlemmer av en menighet. Dette gapet var ofte skremmende stort.

En av dem som tok ”the follow-up gap” på ramme alvor, var Billy Graham (bildet). Løsningen måtte på en eller annen måte være god veiledning under møtene og solid oppfølging fra de lokale menighetenes side etter kampanjen. Grahams organisasjon bruker litt andre betegnelser enn vi gjør. De teller ikke frelste, men noe som kan oppfattes som likeverdig, ”avgjørelser for Kristus” (decisions). Les noen av trykksakene fra organisasjonen og se at der er to tall som gjengis fra kampanjene – møtedeltakelse og avgjørelser.

Graham-formelen
Løsningen for Graham ble treleddet: solid forkynnelse + skikkelig veiledning under kampanjen + grundig oppfølging fra menighetenes side etter kampanjen. Men – og dette er viktig – i et intervju med David Frost i BBC, fortalte Graham at selv om alle de tre leddene fungerte maksimalt, regnet han ikke med at mer enn en fjerdedel av dem som tok en avgjørelse for Kristus, ble født på ny ett eller annet sted i denne prosessen.

Dette har ført til Graham-formelen: Forkynnelse + veiledning + oppfølging = Avgjørelser (x 0,25) = Gjenfødsler.

I intervjuet med Frost brukte Graham lignelsen om de fire slags jord såmannen sår ordet i. Alle fire typer tar imot såkornet, men bare en av de fire er god jord som bærer frukt. Og han sa at han ikke kunne ta ansvar for svakere resultat hvis menighetenes oppfølging svikter.

Nøkternhet
Nesten alle som har vært involvert i evangeliseringskampanjer, vet noe om gapet. At mennesker søker frem til plattformkanten i forbindelse med en frelsesinnbydelse, er ikke ensbetydende med at de søker frelse. At de mer eller mindre mekanisk gjentar setning for setning av en frelsesbønn diktert av evangelisten, er heller ikke noen garanti for at de blir født på ny. Noen blir det – der og da! Flere blir det kanskje under oppfølgingen! Men ikke alle – kanskje langt færre enn Grahams tjuefem prosent.

Noen er oppriktige, blir revet med, men kommer ikke gjennom til nytt liv – og er effektivt vaksinert mot neste innbydelse eller alt som kristendom heter: ”Vi har prøvd det, men det funket ikke for meg.”

Jeg vil ikke ha slutt på verken evangeliseringsmøter eller innbydelser. Og kanskje er TV og telekirke mer effektivt enn evangeliseringsmøter? Men jeg skulle ønsker mer nøkternhet når vi rapporterer – og kanskje en ny og ærlig samtale om hvordan vi går frem når vi vil ha del i den himmelske glede over syndere som vender om.

PS. Jeg har stor respekt for Svein Magne Pedersen. Han har vært en pioner for forkynnelse av helbredelse og bærer med seg et av kjennetegnene på en ekte nytestamentlig evangelist - tegn og under og helbredelser. Se selve prototypen Filip i Apostlenes gjerninger 8. Og han er en mann som du nesten ikke kan unngå å bli glad i. Besøkene hans i menigheten vår har vært til stor velsignelse.