Lederseminar.png

Willow Creek-pastor Bill Hybels har sagt at den lokale menighet er verdens håp. Han har også omtalt menighetslederrollen som en av de mest krevende lederopgaver han vet om. Begge påstandene er treffende. Derfor er det viktig at lederskap i alle menigheter har et bevisst forhold til sin egen rolle. Tekst og foto: Tarjei Gilje

Tilsyn og strategi

I to år har Øivind Augland fungert som Kristkirkens tilsynsmann. Aller mest har dette kommet til uttrykk gjennom jevnlige møter med stab og eldsteråd, men han har også deltatt på gudstjenester og større ledersamlinger. Særlig var han aktivt med i utarbeidelsen av menighetens strategidokument, hvor vi sikter mot 2020 under overskriften "Levende og utrustende fellesskap, synlig og verdsatt i samfunnet".

Individ og fellesskap

Tirsdag 22. januar var nærmere 30 ledere fra Kanal U, staben, diakonrådet og eldsterådet samlet til en innholdsrik kursdag hvor oppmerksomheten ble rettet mot fremtidsplaner for både individ og fellesskap. Augland utfordret ledere til å tenke gjennom sin personlige historie, og forholde seg aktivt til de gaver og evner Gud faktisk har gitt.

Verdier og praksis

Augland påpekte at kallet til å være lys og salt ikke først og fremst handler om de interne forholdene i kirken, men om verden. Han utfordret blant annet deltakerne til å tenke gjennom hvordan de i sine jobber kunne representere kristen verditenkning og praksis. Augland understreket at kultur besmittes mer enn den belæres, og utfordret lederne til å vite hva de står for og stå for det de gjør. Gjennom hele kursdagen arbeidet deltakerne også individuelt med å sette ord på sine egne suksesser og kriser, og sine egne mål og planer.

Karakter og kompetanse

Videre snakket han om forholdet mellom karakter og kompetanse, og viste til at kristne ledere kan risikere å slite seg ut fordi karakteren er mer utviklet enn kompetansen. I Bibelen blir karakter høyt verdsatt, men denne må ikke bli en unnskyldning for manglende vilje til å lære innen ulike fagområder.

I første linje

Augland er til daglig både menighetspastor, leder i menighetsplanternettverket Dawn og rådgiver i næringslivet. Han kjenner dermed menighetsledernes utfordringer på kroppen. Ingen som har tilbrakt tid med Augland kan unngå å legge merke til hans hjertelige og varme engasjement. Han brenner for at mennesker skal få møte Jesus, og dette er utgangspunktet for å ville utdanne kristne ledere til å utvikle det potensialet Gud har gitt dem og menighetene de tilhører.

Kristkirken

For Kristkirkens del handler dette blant annet om å iverksette de planene vi har lagt, og å være bevisste på hva vi prioriterer. Vi ønsker ikke et lederskap som dikterer medlemmene, men snarere et fellesskap hvor vi sammen vokser i det mangfoldet Gud har gjort oss til - alt med sikte på at Jesus blir trodd, elsket og etterfulgt av flere.