Jesus sier at han er kommet for å vise oss hvem Gud er ...

Skriv ned hva disse versene forteller deg om Gud!

Skriv gjerne ned andre tanker tanker du får når du leser disse versene.

Hva betyr de for deg personlig - idag?

Og du.. det tar ca 4-5 minutter å lære disse setningene utenat! Det er verdt det!

dag 1- joh.3,17 og Luk.9.56

dag 2 - Luk.5,32 og Luk.19,10

dag 3 - Matt.20,28 og 1.joh.brev 3,8

dag 4 -  Luk.4,18-19 og joh.10,10

DETTE ER KNALLBRA STOFF, folkens!!!!

Lovs