Gjennom mange år nå har Pastoralnettet vært sammen hver onsdag fra klokken 8,30 til 9,30 for å be for byen. I et par år nå har en rekke ungdomsledere i byen møtt hverandre for å be sammen. Da Pastoralnettet nylig hadde sitt vårretreat, kom en den av disse ungdomslederne på besøk og spiste lunsj med oss og var sammen med oss til samtale og bønn. Spørsmålet som ble reist, var hvordan vi kunne komme nærmere hverandre og bli bedre kjent med hverandre.

Ungdomslederne tok spørsmålet med seg, og etter en tid kom de tilbake med svaret. Pastoralnettet fortsetter med sine ukentlige bønnemøter, men én onsdag i måneden møtes de med ungdomslederne til felles bønn – klokken sju om morgenen fordi det er den eneste tiden som er mulig for mange av lederne på grunn av arbeid og studier.

I dag begynte vi! Håvard Berger, Kanal U-lederen i Kristkirken, minnet oss om det ordet som har blitt så viktig både for ungdomslederne og Pastoralnettets medlemmer, Mal 4,6: ”Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre.” Den bevegelsen vil vi være med på!