For noen minutter siden tikket det inn en tekstmelding fra Subotica i Serbia. Vi har et team av seks unge voksne som nettopp har deltatt i tjenesten sammen med våre venner i Bosnia-Hercegovina. ”En velsignelse for oss,” skriver Bane Erceg om teamet. Nå er de klar for en uke i Serbia sammen med unge fra menighetene der. (Se Tarjeis blogg på websidene våre).
Men de seks er bare noen av de mange unge Gud har gitt menigheten vår. Senere i sommer reiser et større team til Tananger for å tjene der sammen med søstermenigheten vår. Andre er ute for kortere eller lengre tid mange steder i verden.

De som har vært på de to siste gudstjenestene våre har fått en smakebit av det Gud har lagt ned i noen av dem som ser ut til å være kalt til forkynnergjerningen i en eller annen form. Siste søndag i juni talte Steinar Lofnes. Han arbeider i Skolelaget og er aktiv i mange sammenhenger i menigheten vår. Forrige søndag talte Kristoffer Karlsen. Han er sivilarbeidet i Laget nå. Men enda mer spennende, Kristkirken i Førde har kalt ham til menighetsarbeider! Opptak av begge prekenene finnes her på websidene. Hør og la deg utfordre! Hør og takk Gud for den skaren av unge kvinner og menn Gud har gitt menigheten. De jeg har nevnt, er bare noen eksempler på det som vokser frem blant oss.