Så overskriften på møtene 3.-8. mai blir "Ekstraordinær kraft for ordinære mennesker". Vi var sammen noen stykker i dag for å planlegge både seminarer og møter og gudstjenester og fremstøt i byen de dagene Marc og Mark er her. Stemningen var forventingsfylt. Selvsagt skal vi ikke vente til mai med å forvente at Gud griper inn. Her og nå vil vi fortsette å be som de kristne i Jerusalem: "Og nå, Herre! Hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn." Men vi tror også at konferansen med vennene våre utenfra kan utløse mer av Guds inngrep blant oss - og ikke minst: i byen.

Vi husker alt det fine som skjedde sist Marc var her, også av helbredelser. Og vi husker de fine tingene som skjedde da Mark var her for å undervise om profetisk evangelisering. Jeg leser forresten boken hans om det emnet akkurat nå. Der er en rekke glimt fra dagene sist i Bergen.

En annen av våre venner i det store utland, en som også er misjonspartner, meldte seg pr. brev i dag. Ed Silvoso vil så gjerne ta med seg sin Ruth og komme på besøk i løpet av året, først og fremst for å treffe oss og være sammen med oss. Det er et besøk jeg ser frem til.