Jerusalem_001.jpg

For noen var det første gang, for andre var årets tur et kjærkomment gjensyn med Israel. Vi innledet oppholdet på hotelkibbutz Nes Amim i nærheten av Acco nord i Is­rael. Der hadde vi stort sett stedet for oss selv, og hadde dermed god anledning til hyggelig fellesskap utendørs om kveldene i ro og fred. Ved siden av flere rolige dager var vi blant annet en tur helt nord på grensen til Libanon og Syria, og på flere besøk i messianske forsamlinger i området. Blant annet traff vi hele familien Cohen som også har besøkt oss her i Bergen.

Israel_01

Etter en uke i nord gikk ferden videre til Jerusalem, byen av gull. Derfra reiste vi videre blant annet til Dødehavet og et nyåpnet dåpssted helt på grensen til Jordan. Om stedet er nyåpnet, er det ikke nytt: det skal være reell sannsynlighet for at det var her Jesus ble døpt.

Gruppen bestod delvis av folk fra Kristkirken og delvis av folk fra andre menigheter i byen. For min kone og meg var det naturligvis et ekstra høydepunkt at på det som ble en slags bryllupsreise del to, hadde vi med oss både hennes foreldre, mine foreldre og dessuten Tone-Lise og Karl Herman Frantzen som vi har hatt som veiledere i det ekteskapsforberedende kurset Å bli ett. Dermed var de nygifte i trygge hender.

Israel_02