Angéla var i mange år assistenten til Viktor Sabo (se egne sider), først i Senta, så i Subotica. Sommeren 2005 tok følte hun behov for hvile – hun var syk - og å søke Gud. Gud møtte henne, og midt i krisen fikk hun et kall fra en kvinnelig misjonær som ville ha henne til å komme til Jagodina. De trengte hjelp i en sigøynermenighet som var startet der fire år tidligere. Menigheten var startet av et misjonærpar fra den store sigøynermenigheten i Leskovac. Teamet fra menigheten arbeider både i byen og flere steder rundt den.

Guds velsignelse
Tidlig i 2006 flyttet Angéla. ”Når jeg ser tilbake,” sier hun, ”er jeg så takknemlig for det Gud har gjort for meg på så mange felt. Da jeg gikk på bibelskole i England i 1999, opplevde jeg hjertesorg for alle flyktningene fra Kosovo. Jeg så så mange bilder i engelske aviser av barn, kvinner og gamle som måtte forlate hjemmene sine. Skolen våre sendte materiell hjelp til dem, men jeg var så langt hjemmefra, og tvers gjennom eksamener og forelesninger kunne jeg ikke slutte å tenke på dem og be for dem. Nå, så mange år etter, når jeg bor i Jagodina, kan jeg betjene mange av familiene som kom fra Kosovo den gangen. Jeg har også bedt for muslimer i årevis; og nå møter jeg mange av dem og kan vitne for dem om Kristi store kjærlighet til dem.”

Barn, unge, kvinner
Angélas tjeneste i Jagodina og landsbyene rundt blir spesielt rettet mot barn, unge og kvinner. Hun går på husbesøk og oppsøker mennesker og holder månedlige kvinnemøter. Der er noen få som alt er troende. ”Andre kommer fordi de er interessert eller fordi det ikke er noe annet sted å gå og føle seg vel. Jeg deler et kort bibelbudskap med dem, det må skje med svært enkle ord. Så snakker vi sammen om det i smågrupper og ber over det. Mange av dem ber her for første gang. Etterpå har vi fellesskap med kaker, te og kaffe.”

Bønn for nasjonen
”Mitt hjerte brenner for forbønn,” skriver Angéla og har et sterkt ønske om å se et kristenfolk i forbønn for hele nasjonen. ”Jeg tror at gjennom bønn kan Gud forandre Serbia.” Derfor har hun sammen med Viktor Serbia stått i spissen for bønnekonferanser for pastorer og andre kristne ledere – blant annet sammen med Elisabeth Alves fra USA. ”Min visjon er å arbeide frem et bønnenettverk i Serbia.”

Magasinet Oromhir
Fremdeles er Angéla engasjert i arbeidet med det ungarskspråklige magasinet. Ungarsk er et av de mange språkene som brukes i Serbia, spesielt i den nordlige provinsen Vojvodina. Magasinet kommer ut med 2 eller 3 nummer i året, og Angéla reiser derfor en del ganger til Subotica for å arbeide med det.

Bibelskole?
Lederen for en bibelskole i Ungarn, Albert Durko, har bedt Angéla om hjelp til å organisere en bibelskole i denne delen av Serbia. Durko er for øvrig lederen for sigøynerbevegelsen i Ungarn.

Angela Kertesz
Jagodina, Serbia
tel: +381-35-230-511
mob: +381-64-41-47-051

Send en oppmuntring til Angéla - leange@EUnet.yu