Hun hadde vært på sykehuset og tatt rønken og skulle ned igjen rett etterpå for å få gips på. Vi ba for henne, spurte om hun kjente noe. Hun sa hun følte seg litt "fluffy", så vi tenkte vi fikk be litt til. I dag, Fredag fikk jeg høre at hun var blitt frisk. En ny røngten viser at foten ikke er brukket og Gud har helbredet henne.

Hilsen Øystein