Islam undergraves innenfra
Det er bare én av mange meldinger. Mange av dem er vanskelig å verifisere. Andre har vi pålitelig vitnesbyrd om ektheten på, men de kan ikke offentliggjøres fordi det vil sette dem de angår i fare. Meldingene kommer fra alle deler av den muslimske verden – ja, også fra Saudi Arabia! De er så pass mange at de oppmuntrer oss til å tro det vi skrev for en god stund siden i Magazinet, at islam undermineres innenfra. Få i den vestlige verden – bortsett fra noen få bønnekrigere og profeter - trodde på Berlinmurens og deretter jernteppets fall før de falt. Kan ikke Gud gjøre det igjen?

En av dem som tror på det, er Christine Darg som bor sammen med sin mann Peter i Jerusalem. Gud har kalt henne til evangelist og har sendt henne inn i situasjoner neppe noen kunne tenke seg muligheten av. Andrew P. B. White, anglikansk prest i Irak, sier: ”Som en som bruker det meste av sin tid i Midtøsten, vet jeg at en kvinne egentlig ikke skal være i stand til dette. Men her i den vanskeligste regionen i verden, går hun i Jesu kraft.” Han sier at Darg går både til Ismaels (araberne) og Isaks barn (jødene) som ”Herrens enestående nådekanal”.

Visjoner og drømmer
Christine Darg har gitt oss en unik bok, ”Miracles Among Muslims: the Jesus visions”. I nyhetsmeldingen ovenfor om berberne i Algerie sies det at mange av dem forteller at de har hatt visjoner og drømmer som har bekreftet kristentroens sannhet for dem. Darg beretter gang på gang hvordan det samme skjer på tvers av alle slags grenser i den arabiske verden og utenfor den. Hun bygger på egne opplevelser og møter med menneske, og hun har samlet inn stoff fra mange kilder.

Der er tallrike beretninger fra alle landene i Midtøsten. Noen av dem har fått hele kapitler. Det gjelder både Egypt, Arabia, Irak og Jordan. Det er et gjennomgående trekk at det oftest er Jesus muslimene ser både i visjoner og drømmer. Ofte ser de ham som en skinnende skikkelse, og nesten alle forteller at de ser sårene i hendene hans. Åpenbaringene er ofte forberedende eller bekreftende. Darg er opptatt av å si at de åpner for evangelisering. Hun understreker behovet noen som kan forkynne evangeliet inn i situasjonen.

Fra Egypt til Irak
Det er en mangfoldig (og kanskje noen ”kloke hoder” vil si enfoldig) bok. Forfatterinnen har flere kapitler om det forbausende rike bibelske materialet om drømmer og visjoner. Hun tror på en gjennomgripende vekkelse i Midtøsten. Det som skjer nå, er en forberedelse. Gjennom åpenbaringer, drømmer og visjoner forbereder Herren en skare av mennesker i alle disse landene. I dag er de i det skjulte, men en dag vil de stå åpent frem.

Christine Darg knytter dette håpet til versene i slutten av Jesaja 19 – det samme gjør Canon Andrew White: ”På den tid skal det være en ryddet vei fra Egypt til Assyria (vår tids Irak). … Og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. På den tid skal Israel være den tredje med Egypt og med Assyria, en velsignelse midt på jorden.”

”En hovedvei av hellighet skal strekke seg fra Egypt gjennom Israel hele veien til Irak. Alle grenser skal være åpne når alle Midtøstens folkeslag tilber hærskarenes Herre!” sier Christine Darg. Tenk om hun har rett!

Reidar Paulsen i Magazinet 26.juli 2007