rp07.jpg

rp07”Jeg har hørt det sagt og hevdet at det bare trengs at tjue prosent av et samfunn er troende for å influere, endog lede, de andre åtti prosentene i en gitt retning. Vi lærer at evangeliet er bra for samfunnet” skrev Landa L. Cope for en tid siden. Men en serie opplevelser skulle ryste henne slik det har skjedd for mange andre. Hun oppdaget byer og land hvor de kristne er en betydelig minoritet eller til og med en majoritet, men hvor samfunnet er gjennomsyret av urett og urettferdighet. Menighetens innflytelse ser ut til å være nær null.

Det er slett ikke slik overalt, og det har slett ikke alltid vært slik. Vi har i vår egen historie sett hvordan en kristen vekkelse ble en avgjørende faktor i forvandlingen av samfunnet. Det er ikke uten grunn at flere nå søker inspirasjon fra Hans Nielsen Hauge og haugianismen. Det sies at den metodistiske vekkelse og samfunnsforandringene inspirert av den, sparte England for en blodig revolusjon a la den franske.

... Les resten av kronikken på Reidar Paulsens egne sider. - Også publisert som kronikk i DagenMagazinet 13. august 2010.

På www.basileia.no finner du også de fem foregående kronikkene i denne serien.