Gudstjeneste3.jpg

20-års jubileumsfest i Kristkirken, lørdag 27. september kl. 16.30. Allsidig og spennende program der vi ser tilbake, men også framover. Vi tar alle med mat til felles koldtbord.

Alle er hjertelig velkommen!