Det har vært en flott opplevelse å være på gudstjeneste i julen. En av grunnene er at vi da er bevisst tradisjonelle! Ja, ikke bare det. Vi blander som vanlig de tradisjonelle julesangene og salmene med nyere lovsanger. Men dette er dager hvor orgelet kommer til sin rett. Magnar Børnes leder sangen snart fra orgel, snart fra flygel.

Ingen kan nekte for at der ligger en masse verdifullt stoff i de gamle sangene og salmene –ikke minst i julesalmene. Der er en uendelig rik skatt. Egentlig er to gudstjenester for lite for å dukke ned i den.

Men fjernsyn og radio kommer oss til hjelp. I kveld har jeg gledet meg over BBCs julekonsert på NRK 2. For en konsert! For noen kor, for noen musikere. Men ikke minst denne gangen: For en strålende programleder og solist. Den unge Kathrine Jenkins – hun kommer fra Wales – hørte vi først i kveld i reprisen på Nobel-konserten (som etter min mening inneholdt mye som jeg ikke forstår holder mål for en slik begivenhet). Så kom hun altså igjen i den lange julekonserten. Hun viser at lyden av den menneskelige stemme er vakrere enn noe musikkinstrument.

Så gjør det ikke noe som helst at stoffet som fremføres ikke er nytt av året. Det gamle har bærekraft. Og takk for den fin julefeiring.