KanalU-logo.jpg

Selv om ferien har vært preget av teamtur til Levanger og Møre, flere sosiale grillsamlinger og aktivitet i disip­pelgruppene blir det bra å få felleskapet inn i litt mer faste former igjen. Guds kall over Kanal U har ikke på noen måte forandret seg gjennomferien. Gud kaller oss fortsatt til å være Hans barn som Han kan øse ut av sin kjærlighet og sitt nærvær over. Gud kaller oss fortsatt til å elske Han av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og med all vår forstand. Gud kaller oss fortsatt til å elske vår neste og dermed sette de nedbrutte, sårede, ensomme og ut­støtte rundt oss foran oss selv og vår egen behagelighet. Vi lengter fortsatt etter at alle ungdommer i Bergen skal få møte Jesus og bli radikale etterfølgere av Han.

Denne høsten planlegger vi foruten ukentlige sam­linger i disippelgruppene og storsamlinger på fredag­skveldene å dra på HøstWeekend til Dyrkolbotn (12-16. oktober), teamtur til GetFocused i Tønsberg (4-6.novem­ber) og ha en egen helg med fokus på hvordan være gut­ter og jenter etter Guds hjerte (2-3.desember). Allerede fredag 2.september kommer HP (Hans Petter Martinsen), tidligere kjent som en av Norges farligste torpedoer, på besøk for å prate om Jesus.

Kirker_i_BergenNytt av året er at Kanal U og Kristkirken, sammen med Ber­genskirken, Pinsekirken Tab­ernaklet, Kristent Fellesskap, Norkirken, Frikirken og Salem, i disse dager leverer ut omkring 20 000 brosjyrer med reklame for menigheten til alle de nye studentene i byen. De nye stu­dentene i Bergen har siden 1995 fått utdelt en Studentpakke en av de første dagene i studiet (www.studentpakken.no). Den inneholder en rekke ting som rabattkort, produkter og info om ulike aktører og det er altså i denne pakken vi og flere andre menigheter i byen har fått lov å legge ved en brosjyre med informasjon om menighetene og hva vi driver med. Vær gjerne med å be om at mange stu­denter finner veien til og blir invitert med inn i de kristne fellesskapene i byen og strekk deg gjerne litt ekstra i å ta imot nye studenter som dukker opp på samlingene i Kristkirken fremover.

Vi i Kanal U er også fortsatt interessert i å se generas­jonen i menigheten finne hverandre enda bedre, så hvis du er interessert i å bidra inn imot Kanal U på en eller annen måte hadde vi satt stor pris på om du tok kontakt.

Kristoffer Karlsen