Sommerteam_3.jpg

Del to av turen vår har et mer “utadrettet” fokus og går til Molde og Ålesund. Vi skal være to dager på hvert sted med et fokus på å bli bedre kjent med lokal kristen ung­dom og selv få trent oss i å være et vitne for Jesus. Dette blir en glimrende mulighet for oss som team til å ta nye steg i frimodighet og tro, vokse inn i personlige nåde­gaver og utrustning og bygge fellesskap med andre kristne.

Vær gjerne med og støtt oss i bønn. Her er noen gode bønneemner:

Be om beskyttelse når vi er ute og kjører. At bilene fungerer optimalt, fred og overskudd til sjåførene, vern fra farlig trafikk.

  • Be om personlig gjennombrudd for ungdommene. Dype og varige erfaringer med Gud, og at de får ta nye steg i det å bli brukt av Gud og komme ut i den utrustningen Gud har gitt dem.
  • Be om godt fellesskap på turen. At vi elsker hver-andre, er nådige med hverandre men også at vi ta­ler sant med hverandre. At ingen føler seg utenfor og at de utfordringene vi møter fører til at vi kom­mer nærmere hverandre. Alt i alt at vi merker at det er godt og oppbyggelig å være sammen.
  • Be om varig velsignelse og frukt for de kristne som vi er sammen med i Molde og Ålesund.
  • Be om visdom, styrke, tro og kjærlighet for alle lederne på turen.

Ellers må jeg si at vi er veldig takknemlig for alle som på forskjellige måter har støttet oss til nå, med penger, biler, mat til kirkekaffe etc.

Thomas_DalsboNedenfor kan du se tidsplanen for turen.

  • 22-23. juni: Vi kjører fra Bergen til Levanger, med overnatting på Sandane. (alt vel!)
  • 23-26. juni: Encounter-festival i Levanger.
  • 27-30. juni: Molde
  • 30. juni – 3. juli: Ålesund
  • 3. juli: Ankomst Bergen på kvelden en gang

 

Beste hilsen

Ledergruppen for sommerteam

v/ Thomas Dalsbø