liu_zheng_web.jpg

Liu Zheng møtte Jesus i denne tiden. 8. desember 2002 ble han døpt i Kristkirken og dermed medlem av menigheten vår. Faren kom fra Bejing for å ta seg av den skadede sønnen. Han møtte også Jesus her. Etter en tid flyttet Liu Zheng seg til den internasjonale menigheten som møtes i St. Markus. Nå er både far og sønn med i en ny kinesisk menighet tilknyttet den internasjonale menigheten. Dr. Liu Tiancum, faren, er nå leder for Bergen kinesiske menighet!

Det er denne historien som danner bakgrunnen for TV-teamets besøk i kirken vår. Opptakene begynte ved dåpsbassenget og intervju med Reidar Paulsen som døpte Liu Zheng for åtte år siden.