298969_2597252808009_1155408142_33073042_290208198_n.jpg

Som flere av dere gjerne kjenner til, så har Kristkirken, Pionérkirken, JesusFellesskapet, Sandsli menighet, Menigheten på Asylplass og Fellesskapskirken i Åsane hatt et felles konfirmantopplegg de senere årene, som har endt opp med en konfirmasjons-gudstjeneste i Kristkirkens lokaler siste søndag i april.

Også dette skoleåret blir det et felles opplegg, og det er vår store glede å kunne presentere Synne Askeland Mjelstad og Jan-Christoph Cassel Noven (bildet er tatt av Cassie Kay Alderman) som årets konfirmantledere.

 

Synne studerer Praktisk Teologi og Ledelse på NLA dette året, og ønsket å ha sin praksis i Kristkirken. Ledelsen av konfirmantarbeidet er derfor en del av hennes studiepraksis dette året. Synne har vokst opp på Osterøy, og har vært en del av UK (Unge Kristne) der i mange år. Hun har også gått på Veien Bibelskole, og jobbet som frivillig på skolen der. Forrige vinter meldte hun seg inn i Kristkirken, og da Jan-Christoph fridde til henne for et par uker siden, svarte hun klokelig nok JA!

 

Jan-Christoph er kjent for de fleste som har vært innom Kanal U (Kristkirkens ungdomsarbeid) de senere årene. I mange år har han vært én av de mest sentrale og toneangivende lederne i miljøet der. Også Jan-Christoph har gått på Veien Bibelskole, og studerer nå på Lærerhøgskolen. Han bidrar også på mange vis i storfellesskapet i Kristkirken gjennom bl.a. lovsangsledelse, forkynnelse og sitt sunne, oppmerksomme blikk.

 

Undertegnede vil med dette skrivet koble dere som konfirmanter (og deres foreldre/ foresatte) sammen med Synne og Jan-Christoph, og understreke at vi som ledere i disse miljøene har stor tillit til disse to. Vi tror at årets konfirmantkull er en privilegert gjeng, som får ha Synne og Jan-Christoph som sine ledere. Kontaktinformasjon til Synne og Jan-Christoph finner du nederst i dette brevet, og de kommer også til å ta personlig kontakt med dere alle i løpet av kort tid.

 

I skrivende stund kjenner vi til at det er 5 stykker som vil konfirmere seg i Kristkirken dette året, og det er fortsatt åpent for flere.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med konfirmasjonsåret. Vi tror, håper og ber om at det skal bli et rikt, viktig og minneverdig år.

 

Håvard Berger

forstander i Kristkirken i Bergen

 

Kontaktinformasjon:

Synne: 905 53 284

synne@kristkirken.no

 

Jan-Christoph: 410 45 175

janchristophnoven@gmail.com