Nyttår.jpg

2015 er historie, og vi har mye å være takknemlig for i Kristkirken. Takkelisten er lang i forhold til menigheten - men enda mer i forhold til menighetens Herre. Det er så suverent å kunne få leve enkeltliv, familieliv, arbeidsliv og menighetsliv i den visshet om at vi alltid følges av Guds varme øyne. På vei inn i 2016 har jeg atter en gang funnet enorm glede i det at selvom vi ikke vet i detalj hva som venter i det nye året, så vet vi hvem som venter. Guds Ord sier at Gud går foran oss, og han går med oss.

Dette gir uendelig trygghet. Fremtiden er ikke truende selvom den er ukjent. Uansett hva vi støter på, så kan vi i forkant av situasjoner finne hvile og glede i at Gud kommer til å være der, midt i det - sammen med oss.

Dette var også Paulus' vitnesbyrd (Apg.20,22-23). Han fortalte sine venner i Efesus han ikke ante hva som ventet ham der framme - han visste bare at han ikke kom til å møte det alene. Hvilken nåde! Hvilken rikdom! Hvilken fred Gud vil skjenke oss..!

Hebreerbrevets forfatter skriver at mange mennesker "i frykt for døden var i trelldom hele sin livstid" (Hebr.2,15). For mange kan fremtiden gi grunn til bekymring og uro. Men Guds evangelium til menneskeheten er hele dette verset i Hebreerbrevet - nemlig at Jesus vil utfri dem som har slike kjedelige fremtidsfrykter som binder opp livet. På grunn av Ham kan vi få møte fremtiden med ro istedenfor uro.

Så midt i alle dramatiske nyhetskavalkader fra 2015 og eksperter som uttaler seg om bekmørke 2016-skyer - så bryter julens glade bud fram, som en kraftfull solstråle inn i våre liv; "Jeg forkynner dere en glede - det er født dere en frelser!" Ikke en frelser som hopper bukk over livets vanskeligheter, men en som er sammen med oss, midt i dem. DET er evangeliet! Kristne er på ingen måte unntatt utfordringer, men vi spares for å møte dem alene.

Så uansett hva 2016 bringer deg, dine - og menighetsfellesskapet som helhet - så er evangeliet at Gud har løftet av oss "Jeg reiser alene"-mappen vi har hengende om halsen - og tilført oss verdens beste fellesskap med Ham som er ekspert på alle livets farger og fasetter.
Må Gud velsigne 2016-reisen til hver av oss, slik at den fremfor noe fordyper vår relasjon til Ham..!