Berger_Havard.jpg

2013 begynner å nærme seg sin tiende måned, og jeg har lyst å gå rett på sak og beklage en ting for dere. Det er snart et svangerskap siden Eldar Eiksund gikk ut i permisjon, og det er bare å innrømme at vi i menighetsledelsen ikke har klart å plukke opp Nytt & Nyttig-ballen etter ham på en god måte. Vi har operert med tilfeldige og til tider dårlige kommunikasjonsrutiner, og undertegnede vil ta sin del av ansvaret for dette. Noe av årsaken til dette er nok at vi har søkt å overføre et operativt ansvar fra eldsterådet over på den nyetablerte staben. Selv om vi har lykkes med denne overføringen på noen felt, er det vår klare erkjennelse at vi ikke har truffet blink på dette feltet – ennå. Jeg vil be om deres tilgivelse for det, fordi det er en kjent sak at innsyn og innsikt gjør noe med ens opplevelse av delaktighet og tilhørighet til fellesskapet.

 

Ukentlig infoskriv

Informasjonsflyten internt i menighetsledelsen tok seg noe opp på forsommeren, da undertegnede begynte å sende ut et ukentlig informasjonsskriv til henholdsvis eldsteråd, diakonråd og stab. Siden mandag 3. juni har disse fått konsentrert informasjon om relevante hendelser og prosesser i menigheten, og vi ser at dette skrivet er med på å forene ledelsesorganene, og skape felles forståelse om prosesser i menigheten.

 

Annerledes enn kundeforhold

Nå som den nysammensatte staben for alvor begynner å innta sine plasser og bli vel kjent med sin arbeidsplass, sine arbeidsrutiner og kolleger – så er den økte kommunikasjons- og informasjonsstrømmen til menigheten ett av de områdene vi jobber målrettet med å utvikle. Det er ikke slik å forstå at vi i staben opererer med en slags kundementalitet overfor resten av menigheten. Heldigvis er menighet noe helt annet enn et kundeforhold. Vi er alle hverandres tjenere. Men vi i staben har særlige forutsetninger til å være oppdatert på hva som rører seg, og én av måtene vi kan være med å tjene fellesskapet på, er å sørge for løpende åpenhet og fyldig informasjon.

 

1-2 ukers mellomrom

I disse dager begynner praksisstudent og konfirmantleder Synne Mjelstad å ta tak i Kristkirkens Facebook-side, og undertegnede kommer til å begynne å sende korte, informative Nytt og Nyttig-mailer fra post@kristkirken.no med 1-2 ukers mellomrom. Vi jobber også i staben med å etablere gode rutiner for at ting legges ut på Kristkirkens webside, og vi ser etter andre kreative løsninger som kan være med og sørge for god informasjonsflyt i menigheten.

 

Tilgivelse og omvendelse

Vi i staben gleder oss over å få være midt i et fellesskap som vektlegger tilgivelse: «Heller ikke jeg fordømmer deg». Menigheten forøvrig gleder seg kanskje mest over at staben kjenner til hvordan Jesus avsluttet den nevnte setningen: «Gå bort og synd ikke mer». Raus tilgivelse og praktisk omvendelse hører som kjent sammen i Guds unike rike

 

Skulder ved skulder

Vi i staben gleder oss virkelig til fortsettelsen med Kristkirken-familien, der vi opererer med en herlig kombinasjon av å se hverandre i øynene og stå skulder ved skulder.

 

Alt godt,

Håvard Berger

forstander