”Jeg har ikke hatt noe videre befatning med Laget før jeg på vårparten 2004 ble spurt om å søke på jobben her nede,” sier Kjetil. ”Jeg har sett at det er her Gud ønsker å bruke meg, Jesus har lagt ting til rette på en utrolig flott måte Det har vært herlig å kunne gå inn i ferdiglagte gjerninger.”

Skolelaget er det en organisasjon for skoleungdom og studenter. Visjonen for arbeidet er: ”Vi vil gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder slik at han blir trodd, elsket, og etterfulgt.” Skoleungdommene driver det meste av dette arbeidet selv. De samles til bønnemøter, andakter i og utenfor skoletiden. Kjetils jobb består i å hjelpe disse gruppene på best mulig måte. Han reiser rundt og forkynner en del, holder lederkurs, tar administrative oppgaver, får i gang leirer og har ansvaret for Kristenrussen i området.

”Når det gjelder bønneemner, er det mye å ta av. Østlandet er ikke akkurat vekkelsens sentrum (enda),” sier Kjetil. ”Vi har flere prosjekter i gang. I Telemark har vi noe vi kaller lagsteam; vi sender ut ungdommer fra Kvitsund Gymnas til de øvre delene av telemark for å holde lagsmøter. Det er opp til 150 ungdommer som blir nådd av dette arbeidet. Jeg kurser disse teamene i diverse temaer. Dette arbeidet blomstrer og en kan se at ungdommene vokser med oppgavene.”

”Når det gjelder lagene i resten av distriktet er det flott å kunne se at arbeidet blomstrer. Jeg får rapporter om at arbeidet vokser og at flere kommer på møtene. Be om at Guds Ånd må være sterkt til stede i Laget. Be om at isolerte kristne ungdommer må bli bevart, og finne et felleskap. Be om at vi som jobber i laget, må prioritere tiden riktig, be om beskyttelse, det kan til tider være en del strid men, det er godt å se at vi vinner.”

”Be om at vi skal få anledning til å starte nye lag. Det er store muligheter og få arbeidere. Takk for at dere ber, takk for alt dere som menighet har fått bety for meg,” avslutter Kjetil.

Kjetil Spilde
Larvikgaten 16
3112 Tønsberg