Hver tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 17-18 kommer vi sammen foran Gud på Veien-rommet, med fokus på de enkelte medlemmer i Kristkirken. Vi ønsker IKKE at det skal være 'bønn for Kristkirken' som sådan - ikke bønn for søndagsmøtet, økonomien eller neste konferanse - men det er virkelig ment å vektlegge og fremelske forskjellighetene iblant oss. Vi tror at dette skal være en fødesentral, et sted der vi sammen er med å føde fram de lengsler og bønner som er på den enkeltes hjerte..

Noen iblant oss er hjemmearbeidende småbarnsmødre. Andre jobber i hæren og brenner for menneskers frelse der. Andre er advokater og brenner for en ny ånd i det yrket. Noen er brennende opptatt av sin familie. Andre brenner for de narkomane i Bergen. Noen ønsker å bygge hus i slummen i Mexico. Andre er lidenskapelig opptatt av at Bergen blir full av Jesus-lidenskapelige ungdomsarbeid. Andre brenner for å gi dansen tilbake til Gud. Andre vil se store gatemøter i Bergen bli en realitet. En annens hjertebrann er to venner som ennå ikke kjenner Jesus. En annen er politibetjent og brenner for en politidelegasjon i Bergen som følger etter Jesus. Andre brenner for et gjennombrudd mtp. kreativitet, frihet og mangfold i Kristkirken. Andre brenner for at menn i Norge reiser seg og blir de krigerne de er kalt av Gud til å være.

Guds rike er kjempestort. Istedenfor at vi alle skal trykke våre bønner inn til å handle om det samme i Kristkirke-bygget, tror vi på at Gud vil SPRENGE våre rammer om hva menighet er og kan være - og at menighet er ment å være i ryggen på medlemmene der de er i sin hverdag og der de er i sine hjerter. Gjennom at mange er med å velte inn bønn inn i hverandres hverdag, tror vi at den enkelte vil merke at menigheten er en ryggdekning, en oppmuntrer og en bidragsyter inn i ens hjertes lengsel... Mer enn at menighet handler om at én har visjonen og mange følger etter, så er menighet et sted der mange har ulike drømmer (jf. Joel.3,1) og at vi som menighet kan BACKE og være med å utruste til å se den enkeltes hjertebønner bli en realitet!

Gud har beredt STORE ting for dem elsker ham (1.Kor.2,9) - la oss ikke sikte lavere enn at vi FORVENTER dette!

oficina-xls-128x128.pngHver tirsdag, onsdag og torsdag kl 17-18 vil det være to erfarne bønneledere som leder (se hvem som leder de ulike dagene på vedlegg).. her er det bare å henge seg på. Og jeg vil oppmuntre dere max til å være med å GI inn i dine 'med-lemmers' branner. Dette gir en sterk opplevelse av delaktighet - istedenfor at du bare 'henter ut' og 'nyter' av andres bønner, så blir du med å GI..! Det blir tusen ganger gøyere når vitnesbyrdene begynner å renne inn og du hører om gjennombrudd for den du har bedt for..!
Etterhvert vil vi få de ulike lengslene skriftlig på veggen (vi planlegger å lage en egen bønneavdeling i Kristkirken) ... og kanskje du finner noen med samme brann som deg..?

Hjertelig velkommen - vær med å be Guds rike inn i hverandres hverdag!

På vegne av... eh... mange! - Håvard

Ps.. 17.-21.sept kommer Paul Anderson til Kristkirken under temaet 'Dear to dream'. Det blir knallbra! Gud har beredt STORE ting for deg! Du lever bare én gang!