For å begynne med slutten: Vi har hatt eldsterådsmøte i kveld. For første gang (unntatt når jeg har vært borte) var det ikke jeg som ledet møtet. Jo, jeg innledet møtet, men ga deretter ledelsen over til Jon-Inge Heldal. Fra nå av er det han som leder alle eldstemøter. Sammen med vår nyansatte daglige leder, Eldar Eiksund, er det han som forbereder møtene. Eldar ser til at avgjørelser i rådet blir fulgt opp. Fra før er det Jon-Inge som også leder stabsmøtene i menigheten.
Jeg har ikke tenkt å være passiv. Fremdeles skal jeg i aller høyeste grad spille med på eldstelaget.
En liten betroelse til: Eldsterådsmøtene er noen av de beste møtene vi har i menigheten. Vi begynner med god tid til å prise Gud og be. I kveld ble det en intens opplevelse med syner og ord fra Gud og fin opplevelse av hans nærvær.

Det er en fin opplevelse å merke hvor seriøst Eldar og Jon-Inge går inn i de mange oppgavene som må gjøres for at menigheten skal fungere godt og gå videre i det Gud har lagt ferdig for oss. I formiddag hadde vi tre en gjennomgang av oppgaver som jeg etter mange år er glad for å overlate til andre.

Får jeg dele litt privat også? Vår eldste datter og svigersønnen vår og de fire barnebarna har flyttet til Raleigh i Nord-Carolina i USA. Dere som hører til i menigheten, kjenner dem. Geir Anton er medlem av eldsterådet vårt. Nå skal de altså være et år i USA. Selvsagt savner vi dem.
Men datateknikken kommer oss litt til hjelp. I dag har vi sett dem alle sammen og snakket med dem via datamaskinene deres og vår. Og det koster ikke noe heller! Gud være takk for datateknikken.