konfirmant_herb.jpg

Sted, tidspunkt og innhold for årets konfirmantsam­linger er ikke fastsatt enda, men de vil nok minne om det som ble gjort i fjor. Stikkord for disse samlingene var fellesskap, god mat, bønn, tilbedelse, lek, turer, spørsmål, undervisning etc. Innholdsmessig vil vi sette opp en plan med forskjellige tema som vi ønsker å gå igjennom i løpet av året. I sammenheng med disse temaene vil vi ofte invitere inn folk utenfra som kan ha mye å gi på det aktuelle temaet.

I tillegg til dette vil vi prøve å få til en tur/utflukt i løpet av året, gjerne noe som strekker seg over en helg. Dette kommer vi mer tilbake til.

For de som har bestemt seg, og for de som etter hvert bestemmer seg for at de vil følge konfirmantopplegget hos oss, er det ønskelig at det sendes en bekreftelse til kontoret ved å sende e-post til kontor@kristkirken.no, el­ler ved å ringe 55 27 28 50.

Da sees vi på informasjonsmøtet.

 

Vennlig hilsen

Konfirmantlederne