Ordet ”besatte” er vanskelig å hanskes med. Det er ikke uten grunn at vår mann som ble intervjuet i VL, konsekvent unngår å bruke det. For det skaper uheldige forestillinger. Men det er ikke rart at det brukes – ikke minst av norske bibellesere. For der er ordet hyppig. La meg sette saken på spissen: 1) Jeg har lett gjennom NT på norsk og har funnet mange besatte; 2) Jeg har lett gjennom NT på gresk og har ikke funnet noen!

Bibeloversettelse er ingen lett sak. Det nye testamente bruker i hovedsak to forskjellige uttrykk for fenomenene vi er opptatt av her. Ingen av dem tvinger oss til å bruke ordet besatt. Uttrykket som brukes oftest, betyr ”ha en demon”. Det neste vil direkte oversatt lyde ”demonisert”, noe som ikke trenger bety noe annet enn det forrige ordet. I tillegg tales det om å ”ha en ånd”.

Det uheldige er at oversetterne nesten uten unntak skyter inn ”besatt”! Der Bibelen skriver om mennesker som har en demon eller en ånd, gjør oversettelsene dem til besatte.

De norske oversettelsene skaper forestillinger som er høyst uheldige. Ordboken sier at besatt bl.a. betyr forhekset, forgjort, fra forstanden; og besette bl.a. innta, okkupere, trollbinde. En får lett det bilde at besatte mennesker er okkupert av en fremmed makt. Den stadige bruken av ordet får en til å tenke at det er én tilstand lik for alle det gjelder.

Bibelen gir oss et annet bilde. Den bagatelliserer ikke onde ånders angrep, men viser at der er grader av det å ha en ond ånd eller ånder. Kanskje det ene ytterpunktet er mannen med en uren ånd Jesus møtte i Kapernaum? Kanskje han var fast gudstjenestedeltaker. Kanskje verken han eller andre anta hva som plaget ham. Men i møtet med Jesus ble ånden avslørt og kastet ut.

Kanskje det andre ytterpunktet er han med en legion onde ånder? Hvis noen eventuelt skulle kalles besatt, måtte det være ham. (Men selv han løp til og falt ned for Jesus). Mellom de to ytterpunktene kan vi sannsynligvis plassere alle andre tilfeller fra det ”letteste” angrep til det ”tyngste”. Der er ikke tale om en total okkupasjon eller besettelse, men grader av ond innflytelse.

De gjengse forestillingene om besettelse kan bli en hindring for en realistisk befrielsestjeneste.

Trykket i en noe forkortet utgave i Dagen 25. mars 2009
Reidar Paulsen