Konfirmant.jpg

Men konfirmasjonstiden handler ikke bare om denne dagen. Siden tidlig i høst har de møttes i kirken annenhver onsdagskveld med fokus på fellesskap, bønn, lovsang og undervisning. På gudstjenesten vil vi få litt mer innblikk i noe av dette.

Fokuset har heller ikke bare vært på dem selv: Gjennom vinteren har ungdommene samlet inn penger til et misjonsprosjekt – husbygging i slummen i Mexico – og kollekten denne søndagen vil gå til nettopp dette.

Kristine og Ruben Solberg har sammen med Iselin Rognsvåg ledet konfirmantarbeidet i vinter. Thomas Dalsbø var med dem i høstsemesteret og skal tale på gudstjenesten. Ellers vil representanter for de ulike menighetene være med på ulike måter under gudstjenesten.

Vi ber alle være tidlig ute denne søndagen – og om å gi god plass til familie og venner av konfirmantene.

Til lykke med dagen til dere alle