Ed-Silvoso.png
Vi i Kristkirken gleder oss over å få være én av mange forsamlinger i Bergen som denne våren går sammen om konferansen «Velsign Byen». Hovedtaler er Ed Silvoso, som mange i byen både har nært kjennskap og stor tillit til. 
 
Silvoso har en særlig sterk tjeneste innenfor det som har med transformasjon av hele samfunn å gjøre. Han har vært med å se byer og nasjoner bli forvandlet av Gud, og han strekker både tro og tanke gjennom praktisk bibelundervisning og ferske historier fra hele kloden. Vi anbefaler konferansen på det varmeste - der mange troende samles for å be for Bergen og søke byens vel.
 
Ed Silvoso 2
Ed Silvoso 3