Konfirmant.jpg

Vi i Kristkirken har et allsidig og nært konfirmasjonsopplegg, som skjer i samarbeid med en del andre forsamlinger, bl.a. Pionerkirken, Sandsli menighet, JesusFellesskapet, Menigheten på Asylplass og Fellesskapskirken i Åsane. Det er også åpent for deg som ikke har tilhørighet til noen av disse forsamlingene. Opplegget starter ved høstens begynnelse og varer til konfirmasjonsdagen søndag 30.april 2017. I løpet av disse månedene vil du bli kjent med en rekke ungdommer, bli kjent med gode ledere, få lære Gud bedre å kjenne, reise på turer og mye mer...!

Så hvis du er usikker på hvor du skal stå konfirmant, så ønsker Kristkirken deg hjertelig velkommen!

For påmelding eller spørsmål, send mail til post@kristkirken.no