KanalU_h2010a.jpg

Tema for turen var Den Hellige Ånd, og talerne på kveldsmøtene var Thomas Dalsbø og Kristoffer Karlsen. I tillegg kunne vi velge mellom tre ulike seminarer på dagtid to dager. Kristoffer og Jan-Christoph hadde seminar om «å ta seg av de minste», Marte Sæterstøl hadde om profetering og det profetiske gjennom kreativitet og Daniel Sæbjørnsen hadde om evangelisering.

Jeg har hørt mye bra om alle seminarene, og blant annet fikk mange prøve å profetere for første gang. Dag nummer to dro evangeliseringsseminaret til Knarvik og Åsane for å praktisere, og Gud gjorde mye bra! Mange var «på gaten» for første gang, og de fikk se både indre og ytre helbredelser, og til og med en som tok imot Jesus! En dag hadde vi bibelstudier som felles seminar, og mange fikk prøve for første gang å virkelig ta et dypdykk og «drøvtygge» på Guds ord.

Thomas og Kristoffer byttet på å tale på kveldsmøtene, og de talte da om den Hellige Ånd. De begynte første kvelden med grunnleggende undervisning om hvem Han er, og de neste kveldene fortsatte de med hvordan Han virker i oss, hvordan leve med Han i hverdagen og til slutt om kall. Andre kvelden ble alle som ville få tungetale bedt for, og rundt ti personer fikk tungetale. Etterpå hadde vi «velsignelsestunell», og mange fikk sterke møte med den Hellige Ånd. Mange fikk erfare hans nærvær for første gang, og Han kom og møtte folk på mange ulike måter. Herlig!

Etter møtet (to av kveldene) hadde vi i år noe vi kalte romtid. Vi var da en eller flere ledere på hvert av rommene sammen med de som bodde der, og vi fikk dermed en åpning for gode, dype og åpne samtaler. Dette fungerte slik vi håpte på, og mange fikk gode samtaler og gode relasjoner her.

KanalU_h2010bEllers var det mye gøy fritid med ute- og inneaktiviteter, og ikke minst tidenes beste underholdning! I tillegg hadde vi tidenes beste innsats på kjøkkenet (premie for beste måltid) og tre fantastiske middager, en til ære for jentene, en for guttene, og en overraskende for lederne!

I løpet av weekenden skjedde det mye bra, og to personer vitnet om at de tok imot Jesus! I tillegg forandret Gud mange liv gjennom å disippelgjøre dem og vise dem hvordan det er å LEVE Guds rike, utover fredagsmøtene.

Kort og godt: en fantastisk weekend!