Idag kom han innom jobben med fantastiske nyheter! Kreften er i stadig tilbakegang!!
Dei er svært overaska på Haukeland over korleis det går med Erik. Han har som nemnt før ikkje hatt gode utsikter, men som ein sjukepleier sa til han idag; "Du var langt på vei inn i det hinsidige, men dette har snudd! Du skal berre starta sparing til Italia turen med sonen din neste år!!!"

Eg opplever han som svært open ift tru og forbønn! Han har nok teke nokre steg i rett retning idet siste! Fabelaktig????? Gud er god!

Eg vil gjerne be om meir forbønn for Erik!


Synnøve