kristi-himmelfart.jpg

På Kristi himmelfartsdag, torsdag 14. mai, vil det være gudstjeneste i Kristkirken kl1100. Dette vil være en gudstjeneste med levende lovsang, godt fellesskap, og forkynnelse av Thomas Dalsbø rettet inn mot dagens hensikt - Kristi himmelfart. Det vil da ikke være gudstjenestefeiring på den etterfølgende søndagen, siden det er 17.mai. Vi ønsker da alle våre medlemmer en fin feiring av grunnlovsdagen, sammen med familie og venner.