Faksimile_Dagen.jpg

 

Kristkirkens vigselspraksis

 

Tarjei Gilje

Den nye ekteskapsloven gir oss verdifulle muligheter til å understreke at et kristent ekteskap er noe mye mer enn en alminnelig kontraktsinngåelse. Tydeligere enn før kan vi formidle at det er Gud som har skapt oss til mann og kvinne, og at ekteskapet er noe Gud selv har innstiftet. Det er den positivt siden ved ulempene den nye ekteskapsloven har påført oss.

«Blir ikke dette bare mye styr?» Slike spørsmål har flere stilt etter å ha hørt om Kristkirkens nye vigselspraksis. Etter at den nye ekteskapsloven trådte i kraft 1. januar 2009 valgte Kristkirkens vigslere ikke å bruke den statlige vigselsretten. Det har innebåret at de som har giftet seg i Kristkirken etter dette, først har fått ekteskapet juridisk registrert i Bergen tingrett, for så å ha en kirkelig vielse. Den kirkelige vielsen har stort sett fortont seg akkurat som før, men utfallet av den blir altså ikke rapportert til myndighetene. Det handler om at kirkelige vigslere med statlig vigselsrett opptrer med delegert myndighet fra staten. Når så staten innfører en dypt ukristelig ekteskapslov, er det rimelig at kristne vigslere får vanskeligheter med å forvalte denne loven. Fra 27. november 2011 har vi formelt frasagt oss retten til å vie på statens vegne (se artikkelen fra avisen Dagen nedenfor). Dette er ikke fordi vi har behov for å forsterke konflikten mellom bibeltro kristne og homofile, men fordi vi er forpliktet til å ære Gud mer enn mennesker.

Teologisk sett er vi ikke forpliktet til å operere med statlig sanksjonering av kristne ekteskapsinngåelser. Derfor er det fra vår side helt i orden om noen velger å ta den borgerlige registreringen av ekteskapet etter den kirkelige vielsen. Men vi understreker også at ekteskap ikke er et privat anliggende, og at offentlighetshensynet er et bibelsk kriterium for å være rett gift.

Det er ikke noe nytt at den kristne kirke er i opposisjon til det eksisterende samfunnet. Det skal vi ikke være redde for. I stedet kan vi frimodig fremheve at Gud er vår høyeste autoritet, og at hans vilje er den beste for oss og for alle mennesker. Også når det gjelder ekteskapet.