I menighetens forfatning heter det blant annet:
”Vi tror at det er essensielt at hver stedsmenighet anerkjenner og innsetter de menn Herren har kalt og utrustet til "hyrder og lærere", og vi ser denne tjenesten som den samme som ellers kan benevnes eldste, tilsynsmenn, og med forstandere som en gruppe i denne tjenesten. "De valgte eldste for dem i hver menighet" (Apg 14,23). …
Stedsmenighetens eldsteråd er dens åndelige lederskap. Det utøver sitt lederskap ved å være "forbilder for hjorden" (1 Pet 5,3) og ved å sørge for at menigheten næres og styrkes ved forkynnelsen av Guds Ord og ved sakramentene.

Asgeir Aglen, født i 1954 i Namsos. Gift med Iren Fuglebakk Aglen.

Eldar Lars Eiksund, født i 1965 i Volda. Gift med Marit Johanne Ø. Eiksund.

Tarjei Gilje, født i 1981 i Bergen. Gift med Elin Constanse Møller Gilje.

Geir Anton Johansen, født i 1960 i Bergen. Gift med Kari Anne Johansen. 

Håvard Berger, født i 1980 i Bergen. Gift med Elisabeth Breen Berger.

Lars Frøyland, født 1959 i Mandal. Gift med Bjørg Frøyland.

Kristoffer Karlsen, født i 1983 i Bergen. Gift med Miriam K. Karlsen.

 

Geir Anton Johansen er leder for rådet og Tarjei Gilje er nestleder.