Guds nærvær

Kristkirken vil være en menighet som roper etter stadig mer av Guds manifesterte nærvær - i menigheten, i byen, i landet, i vår verden. Vi ønsker velkommen og vil gi respons på Guds nærvær. Det må føre til tilbedelse og lovsang! Der begynner vår gudstjeneste i den enkeltes liv og i menighetens forsamling. Vi er totalt avhengige av Guds suverene inngrep, av at Gud "stiger ned" eller at Guds Ånd øses ut, for å nevne noen bibelske uttrykk for samme realitet.

 

Åndens gjerning og gaver

Vi vil ha en felles gudstjeneste hvor menighetens Herre, den opphøyde Jesus Kristus, råder ved sin Ånd. For "der Herrens Ånd er, der er frihet" (2 Kor 3,17). Det må bety at Ånden kan komme til å forandre alle våre planer. Det kommer til å bety at han gjør ting som forbauser og forskrekker! Det betyr at enhver av Åndens åpenbaringer (1 Kor 12,7-10) kan komme til uttrykk. 1 Kor 14,26: "Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse."

Gudstjenesten er for primært de troende. Skulle det slumpe til at en annen kom inn, er Guds nærvær - her utløst av profetisk tale - mer avgjørende enn en innbydelse. 1 Kor 14,24-25: "Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle, og det som er skjult i hans hjerte, åpenbares. Så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne: Gud er sannelig iblant dere!"

 

Utrustning av de hellige

Den felles gudstjeneste er ikke et evangeliseringsmøte. Den er for de troende og der skal det foregå en trening og utrustning til tjeneste. Denne tjenesten er for de flestes vedkommende primært en tjeneste i familien, i nabolag, på arbeidsplass, på skole, i alle tenkelig fasetter av samfunnslivet. "The Meeting Place is the Training Place for the Market Place." (David Pytches). Uansett hvor den enkelte er plassert i det daglige liv, er hun eller han en av de hellige, en bolig for Ånden, en kanal for Åndens åpenbaringer, en bærer av en eller flere nådegaver, kalt til å representere Guds rike i ord og gjerning med kraft fra det høye.

Kristkirken vil fortsette å be den bønn Jesus lærte oss: "Komme ditt rike ... som i himmelen så og på jorden.' Den vil ruste ut og sende menigheten for at den skal føre Kristi gjerninger videre, slik Jesus sa: " Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere" (Joh 20,21).

 

Fra en kom-menighet til en gå-menighet

Kristkirken tror at hovedretningen på alt som heter misjon og evangelisering, må forandres fra et "kom" til et "gå". Menigheten går, og mens den går, lyder et kom - ikke et kom til kirke, men et kom til Jesus. Med andre ord: Det er de troende som skal være "søkere". De er kalt til å være Jesu etterfølgere, han som forklarte sin oppførsel med å si: "For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt" (Luk 19,10).

Vi tror vi er kalt til - sammen med alle de hellige i Jesu ene menigheten i Bergen - å påvirke byen og verden. Dette skal være en menighet som ønsker å se medmennesker berørt av Den Hellige Ånd til frelse, helbredelse og befrielse. Men det er også en menighet som ønsker å proklamere Guds rike i alle deler av samfunnets liv. Det skjer primært ved at den enkelte troende er seg bevisst at hun eller han representerer menighetens Herre og hans rike "overalt" (Mark 16,20).