ScreenShot196

Som det ble redegjort for på Treffpunkt KiB søndag 21. april, er budsjettet for 2013 satt opp i balanse. Imidlertid er ikke utgifter og inntekter er jevnt fordelt over året. I første halvår 2013 har menigheten større utgifter enn inntekter. For å avhjelpe denne likviditetsutfordringen og unngå utstrakt bruk av en forholdsvis kostbar kassakreditt, oppfordrer vi medlemmene til å gjøre ett, eller helst begge, disse tiltak så raskt som mulig og før 12. mai:

  • Gi en ekstra gave til menigheten
  • Betal tiende forskuddsvis for så mange måneder som du har anledning til

Ha de første kristne som forbilde:

«Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles.» (Apostelgjerningene 4,32)

 

Når vi løfter i flokk, er det utrolig hvor store resultater vi kan oppnå! Dere som gir fast og er inne i ordningen med skattefrie gaver, bør bruke tildelt KID-nummer på gireringen.

Har du ikke anledning til å gi noe ekstra i april-mai, vil en ekstra gave i løpet av sommeren komme godt med også.

Menighetens kontonummer: 3624.51.66154

 

For eldsterådet

Geir Anton Johansen