kib_verdier_3b.gif

Hvilken menighet vil vi være? Hva lenger vi etter?

Dette kan uttrykkes på mange ulike måter. Animasjonen nedenfor gir en kort oppsummering av dette:

kib_verdier_3b