atle_yndesdal.jpg

- Vi kjøpte en minibuss, og den ble flittig brukt til å nå nye steder. I dette arbeidet vokste forkynnerkallet frem, forklarer Atle.

 

Senere traff han Solfrid fra Blomsterdalen. Hun ble etter hvert hans kjære kone, og sammen startet de ungdomsarbeid i pinsemenigheten Sion i nettopp Blomsterdalen.

 

- Det var en rik tid med mange ungdommer som ble frelst, døpt og lagt til menigheten. Det var vekkelse med sterke møter, og Den Hellige Ånds ild berørte oss alle, forklarer han.

 

Dette bidro til at forkynnerkallet ble modnet, og Atle ble tidlig med i lederskapet i Sion. Dette ble en lærerik prosess for ham, og etter hvert begynte han også å reise som forkynner på fritiden.

 

I 1981 ble han så fast ansatt som evangelist i Tabernaklet, og han betjente menighetens utposter - og ellers alle andre som kalte ham.

 

- Senere, i 1985, fikk jeg kall til Pinsemenigheten Betania i Kristiansund hvor jeg var pastor i tre år. Etter at jeg sluttet i tjenesten i Betania ble vi boende på Frei, nabokommunen til Kristiansund. Vi hadde et bønnefellesskap i vårt hjem, og søkte Gud i bønn for veien videre. Ut fra det fellesskapet ble vi med på å starte en ny menighet, Nytt Liv Bibelsenter i Kristiansund. I 1992/93 var familien i Uppsala hvor Solfrid og Atle gikk på Livets Ords bibelskole.

 

Familien ble boende i Kristiansund i 13 år, og Atle var pastor i 12 av disse. Deretter flyttet de tilbake til Bergen, og de siste ti årene har Atle vært medpastor i Evangeliekirken i Bergen. Ved siden av å være engasjert der, har han også reist en god del i barndommens hjemfylke Sogn og Fjordane.

 

- Der er det store behov for forkynnere og for å reise opp nye menigheter. Noe av det som ligger meg på hjertet er å se at evangeliet får fremgang ved at nye bygder og byer blir nådd og at menigheter vokser frem, forteller Atle. Han har også stor glede av å undervise mennesker om Guds ord slik at menighetene kan bli sunne, varme og sterke innhøstningsredskaper i Guds rike.

 

- Jeg tror vår oppgave vil være å forløse de troende til den oppgaven de er kalt til, og å støtte og oppmuntre dem til å se mennesker med Guds øyne og møte dem med Guds hjerte ved Ordets forkynnelse. Det er spennende å kunne se at menighetens medlemmer når ut til samfunnet gjennom sitt kontaktnett på jobb, skole og vennekrets osv. På denne måten vil Guds rike stadig nå nye mennesker! Personlig opplever jeg at ilden i hjerte brenner og kallet er levende, så min bønn er at jeg må få kraft og visdom til å "fullføre mitt løp og bevare troen", sier Atle Yndesdal.