Det har hisset opp mange mennesker. Jeg har fått e-post og telefoner og har måttet forsvare meg mot de mytene NRK har skapt. (Vårt Land har også ”kjøpt” dem uten å sjekke med oss). Noen er oppriktig forarget over at noen kan si noe slikt (som vi altså ikke har sagt). Andre er bekymret over de skuffelser vi kan påføre syke mennesker. Andre er tilsynelatende mer bekymret for meg (og menigheten). Noen anbefaler at vi omvender oss og gjør bot. Andre forlanger at jeg skal rykke ut offentlig og ta avstand fra det jeg altså ikke har sagt. En har nesten garantert at han skal sikre meg stort oppslag i BT. Uten det mister jeg all tillit hos ham og setter kristentroen i vanære. Men jeg har en følelse av at mange ikke vil være fornøyd før vi avskriver nesten alt som heter helbredelse ved bønn.

Kanskje de har rett de som krever beklagelser og benektelser? Men jeg er slett ikke sikker på at det er rette måten. Så det eneste jeg gjorde i den retningen etter den heftigste telefonsamtalen, var å sende onsdagsbloggen til de to involverte NRK-journalistene – og til domprosten.

Og alle ble helbredet
La meg nå for sikkerhets skyld si det selvsagte at vi ikke tror noe menneske kan opprette kreftfrie soner! Men vi kan overhode ikke se noe galt i at Bill Johnson eller andre enn ham drømmer om det og ber om det. Skal de skje, skjer det fordi vi har en suveren og allmektig Gud. Og han har gjort det før - ikke bare i Jesu tjeneste de to-tre årene han vandret omkring i Israel. Det har skjedd minst én gang etter Jesu død og oppstandelse og himmelfart. Jeg var inne på det i min preken forrige søndag. Det skjedde i Jerusalem. Les hele beretningen i siste del av Apostlenes gjerninger 4 og store deler av kapittel 5. Guds manifesterte nærvær var så sterkt at Lukas beretter:

”Folk bar til og med de syke ut på gatene, og la dem på senger og bårer, for at iallfall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som førte med seg syke og slike som var plaget av urene ånder. Og alle ble helbredet.

Jeg kan ikke finne noe i Skriften som sier at Gud ikke er i stand til å gjøre det igjen. Men det er bare han som ”opprette”, ikke bare en kreftfri sone, men en sykdomsfri sone. Det eneste vi kan gjøre med den saken, er å fortsette å be slik de første kristne gjorde: ”Gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn.”

Et åpenbart tegn – det kan vi ikke nekte
I første omgang kunne jeg tenke meg et tegn av samme art som det som utløste forfølgelse og bønnen ovenfor. Det handler om en lam mann som får full førlighet og bringes inn for det høye råd sammen med Peter og Johannes. Motstanderne får trøbbel og sier: ”Hva skal vi gjøre med disse mennesker? For at et åpenbart tegn er skjedd ved dem, det er tydelig for alle som bor i Jerusalem. Det kan vi ikke nekte.”

Jeg gleder meg til Bill Johnson kommer – til tross for forskrekkelsen jeg hørte i telefonen over at jeg ikke hadde satt i gang prosessen med å avlyse besøket hans.