konfirmanter_01.jpg

 

- Det var Håvard Berger som lanserte ideen om at vi kunne ha konfirmantene hjemme hos oss, sier hovedansvarlig Thomas Dalsbø.

- Denne ideen virket spennende, spesielt fordi vi fikk muligheten til å dra konfirmantene inn i hjemmet vårt, der vi allerede hadde et velfungerende fellesskap. Det at vi var så mange ledere som kunne stå sammen, gjorde at også vi fikk troen på opplegget, forklarer han.

 

konfirmanter_03Siden Håvard flyttet til Oslo i januar, kom Asle inn i gutteleiligheten og ble den nye konfirmantlederen. Når konfirmantene kommer til huset, går praten lett. Både konfirmantene og lederne deler om livene sine, og hva de har gjort siden sist de var sammen. Desserten er også en viktig detalj i måltidet, der iskrem med sjokoladesaus topper det hele.

 

Klokken går fort når man har det kjekt. Sammen rydder de bordet, så fylles rommet med lovsang. Undervisning om bønn og lovsang blandes ofte inn i denne bolken, der målet er å utfordre konfirmantene til å søke Gud på egenhånd.

 

- Målet er å lære konfirmantene å be slik at de blir ledet inn i en intim relasjon med Far, hvor de erfarer både kraften og gleden i bønn, forteller lederne.

 

I undervisningsdelen inviteres ofte gjestetalere, som blant annet Fredrik Skoglund og Jan Olav Breen. Et hovedfokus i år har vært rettferdiggjørelsen i Kristus ved troen.

 

- Dette tror jeg er et tema vi må bli minnet om ofte, sier Asle.

- Alt annet i kristenlivet bygger på dette.     

 

konfirmanter_02Bønn, identitet og utfordringer, som å vitne på skolen, er andre tema vi har snakket om i undervisningen. I tiden frem mot konfirmasjonsdagen vil temaer som nådegaver, tro og Guds ord bli tatt opp.

 

Gjengen har også et misjonsprosjekt som Hanne har stått i spissen for. Målet er å samle inn penger til et hus i slummen i Mexico. Kirkekafeen på søndagene i Kristkirken har vært en god hjelp for å nå dette målet.

 

Neste høydepunkt for konfirmantgruppen er en weekend som skal være i hjemmet til lederne. Der skal hovedfokuset være fellesskap med hverandre og Jesus.

 

- Vi ønsker å la konfirmantene virkelig komme inn på livene våre, så de får se at det fungerer å inkludere Jesus i hverdagen, sier Linn.

- Vi gleder oss!

 

 Tekst og foto: Solveig Birkeland