M-Bornes.jpg

M-BornesI dagens Dagen kan vi lese at "Dagen-journalist roses i britisk fotomagasin" (se faksimile til høyre).

Denne journalisten er en kjent og kjær person i våre kretser; Magnar Børnes, tidligere mangeårig medarbeider i Kristkirken bl.a. som leder for lovsangsarbeidet i menigheten.

Magnar har mange kreative sider, og ikke minst kjenner vi ham som en meget dyktig naturfotograf, og han har vunnet mange priser og kunkurranser med bildene sine både hjemme og ute.

Dette har han etterhvert fått internasjonal anerkjennelse for og i disse dager blir han trukket frem som en av verdens 16 beste naturfotografer i magazinet "Photography monthly".

Les mer om dette på Dagen nettsider.