marc_001.jpg

 

I midten av mai kommer han tilbake og vi arrangerer en konferanse sammen med andre menigheter 13. - 15. mai. Dette er helgen rundt Kristi Himmelfartsdag og vi håper mange har anledning til å sette av disse dagene. Vi kommer tilbake med mer detaljert program.

 

 

Bli en Guds venn heter Marc Duponts nyeste bok. Og det vil han gjerne ha som emne for møtene i Bergen denne gangen.

 

bli_guds_vennMange stoler på Herren Jesus som sin frelser. Noen gjør ham til Herre i livet, men få kjenner Gud som både sin frelser, Herre og beste venn!  

I Johannesevangeliet kalte Jesus sin disipler til å bli nettopp det: "Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere." Ellers er der én som Bibelen kaller direkte Guds venn, Abraham (Jak 2,23). Beskrivelsen av ham kan lære oss mye både om hvordan vi blir Guds venner, og hvordan vi lever i dette vennskapet.

 

Mer om Marc Dupont finner du blant annet på http://marcdupontministries.org/