Bilde_i_samfunnet.jpg

Vi forstår det som regel når det gjelder det vi vanligvis mener med evangelisering og misjon. Skal mennesker bli frelst, må de få høre evangeliet. Det må skje ”utenfor” kirkens fire vegger, enten det skal forstås bokstavelig eller i overført betydning ved at vi lokker verden med oss inn på møtene. Samtidig vet vi at flertallet bare nås andre steder enn i kirke og bedehus.

Vitnesbyrdet om Jesus og verbal forkynnelse av evangeliet, gjerne med tegn og under, kommer vi ikke utenom. Men nå er det faktisk ikke det Jesus primært var opptatt av da han snakket om salt og lys. Det blir helt tydelig når han taler om lyset som må i staken så det lyser for hele huset. ”Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen” (Matt 5,16).

Mens jeg holdt på med denne lille betraktningen, falt øynene på en artikkel i svenske Dagen: ”Livsstilen locker kineser bli kristna.” Gao Shining har gjort undersøkelser i Beijing og i Guijang om hvordan kristne hadde kommet til tro. Drøyt 56 prosent i første undersøkelse og 76% i den andre kom fordi de ble tiltrukket av de kristnes måte å leve på. Når det skal konkretiseres, kan det samles under overskriften gode gjerninger. Ett eksempel er situasjonen under jordskjelvet i Sichuan-provinsen: De kristne var raske med å hjelpe; halvparten de frivillige var kristne. Åtti prosent av dem kom fra husmenighetene.

paulsen_reidarKristne er jordens salt og verdens lys. Jorden og verden er store størrelser. Den enkelte troende og lokalmenigheten finner ofte sin del i lokalsamfunnet. Det er nærområdet for gode gjerninger. Skriften sier vi skal oppmuntre hverandre til det. Hva kan vi best gjøre for vårt nærområde som menighet eller i samarbeid med andre? Vi gjør det bedre sammen hvis den enkelte allerede har gjort gode gjerninger til en livsstil.

Ed Delph spør: På hvilken måte er lokalsamfunnet blitt annerledes eller bedre på grunn av din menighet? Hvis menigheten skulle dø, ville lokalsamfunnet savne dere?

 

Reidar Paulsen

 

---

Tidligere publisert i spalten

I fokus i Dagen (16.06.2011)

Artikkelen kan også, sammen med mye annet godt stoff,

leses på Reidar egne sider, www.basileia.no