Kristkirken i Bergen

 • er en uavhengig evangelisk menighet.
 • ser seg selv som én forsamling i Guds ene menighet i byen.
 • bekjenner Jesus Kristus som Herre og frelser.
 • tror at Bibelen er Guds ord til oss.
 • tror at Bibelen er eneste rettesnor for tro, lære og liv.
 • vil være åpen for all Den Hellige Ånds gjerning til fornyelse og vekkelse.
 • har et ordnet lederskap med eldste- og diakon-råd i spissen.
 • legger stor vekt på lovsang, forkynnelse, undervisning og bønn.
 • ønsker å se hele menigheten i tjeneste, hver etter sin nådegave.
 • ønsker å vinne andre mennesker hjemme og ute for Jesus.
 • deltar aktivt i Be for Bergen, et fremstøt for å dekke hele byen med daglig bønn og forandre det åndelige klima.
 • er engasjert i misjonsarbeid blant jøder og andre folkeslag i flere land.
 • ønsker alle velkommen til gudstjenester, møter, barne- og ungdoms- og familiearbeid.