passion.jpg

daniel

På søndagens gudstjeneste hadde vi gleden av å takke/ære Daniel Sæbjørnsen for 4,5 år som ansatt i Kristkirken. Han var først ungdomsarbeider og renholdsarbeider, før han de to siste årene har vært menighetsarbeider (forstander-assistent). Han har lagt ned et betydelig timeantall i Kristkirken, og har de senere årene bidratt stort til miljøets utvikling.

Nå er tiden inne for et nytt kapittel for Daniel og hans kone Helene. På søndag ble de utsendt fra menigheten for å plante ny menighet i Åsane. I 2,5 år har de jobbet målrettet sammen med en del venner for å starte "Passion Åsane", et menighetsfellesskap som har særlig blikk og hjerte for Bergen nord - og som på sikt håper på et større nedslagsfelt på Vestlandet. Daniel og Helene kommer til å stå som menighetens misjonsutsendinger de to neste årene, og blir fulgt opp av både eldsteråd og misjonskontakter. Som fellesskap støtter vi dem også med bønn og noe økonomisk støtte.

For å tydeliggjøre relasjonen mellom Kristkirken og Passion, så er det slik at Passion er en delvis planting ut fra Kristkirken. Daniel er tydelig på at Kristkirken er hjemmet de har vokst opp i, men når de nå er blitt unge voksne - og ønsker å etablere et nytt hjem, så tar de med seg mye hjemmefra - men de kopierer ikke "mamma og pappas hjem" på alle felt. De har derfor sin egen visjon og retning - men vi er sterkt koblet sammen i relasjon.

Daniel, Helene og flere i Passions lederteam er fortsatt medlemmer i Kristkirken, og inntil de begynner med sine storsamlinger på søndager, så kommer vi til å se mye til dem..! Men deres blikk og fokus blir altså mer og mer orientert mot Passion og Åsane bydel.

For mer informasjon om Passion Åsane, sjekk ut deres facebookside.